Danh sách dịch vụ

Chọn
60 Phút  - 
200.000 VND
Chọn
Liên hệ  - 
1.700.000 VND
Chọn
Liên hệ  - 
1.500.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Combo cắt tóc nam + nhuộm chân tóc + combo gội đầu YOGA 5 in 1
600.000 VND
Chọn
Liên hệ  - 
70.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Cắt tóc nữ
300.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Cắt tóc nam
150.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Sấy tóc tạo kiểu, duỗi giả tóc dài
150.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Sấy tóc tạo kiểu, duỗi giả tóc ngắn
100.000 VND
Chọn
80 Phút  - 
480.000 VND
Chọn
30 Phút  - 
450.000 VND
Chọn
30 Phút  - 
300.000 VND
Chọn
40 Phút  -  Giá thay đổi từ 25.06.2022
150.000 VND
Tổng 0

Dịch vụ bạn đã chọn

TẠO MẪU VÀ CHĂM SÓC TÓC

 • Gội đầu YOGA 5in1
 • Duỗi tóc phục hồi với Keratin
 • Nhuộm tóc dài với L'oréal - Erayba
 • Combo tóc nam
 • Tẩy da chết thải độc da đầu
 • Cắt tóc nữ
 • Cắt tóc nam
 • Sấy tóc tạo kiểu, duỗi giả tóc dài
 • Sấy tóc tạo kiểu, duỗi giả tóc ngắn
 • Gội đầu đạo dược
 • Hấp dầu phục hồi
 • Hấp dầu kem tươi
 • Gội sạch
Tổng cộng: 0

Thông tin khách hàng

 
>