Danh sách dịch vụ

Chọn
Liên hệ  -  Cắt tóc nữ
300.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Cắt tóc nam
150.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Sấy tóc tạo kiểu, duỗi giả tóc dài
150.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Sấy tóc tạo kiểu, duỗi giả tóc ngắn
100.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Nhuộm tóc với L'oréal Smart Bond
1.500.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Nhuộm Highlight tóc dài với L'oréal - Erayba
1.200.000 VND
Chọn
80 Phút  - 
480.000 VND
Chọn
30 Phút  - 
450.000 VND
Chọn
30 Phút  - 
300.000 VND
Chọn
60 Phút  - 
200.000 VND
Chọn
40 Phút  -  Giá thay đổi từ 25.06.2022
150.000 VND
Chọn
Liên hệ  - 
650.000 VND
Chọn
Liên hệ  - 
50.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Combo 3 in 1 phục hồi chuyện sâu Smart Bond , Power Mix
Uốn tóc dài và dày + nhuộm + highlight
4.000.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Combo phục hồi chuyên sâu Smart Bond, Power Mix
Uốn tóc ngắn + nhuộm + highlight
3.800.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Combo cắt tóc nam + cạo mặt + nhuộm tóc + combo gội đầu dưỡng sinh 5 in 1 
550.000 VND
Chọn
Liên hệ  - 
1.100.000 VND
Chọn
Liên hệ  - 
900.000 VND
Chọn
Liên hệ  - 
1.000.000 VND
Chọn
Liên hệ  - 
1.700.000 VND
Chọn
Liên hệ  - 
1.500.000 VND
Chọn
Liên hệ  - 
1.200.000 VND
Chọn
Liên hệ  - 
1.100.000 VND
Chọn
Liên hệ  - 
1.000.000 VND
Chọn
Liên hệ  - 
500.000 VND
Chọn
Liên hệ  - 
1.500.000 VND
Chọn
Liên hệ  - 
1.200.000 VND
Chọn
Liên hệ  - 
1.700.000 VND
Chọn
Liên hệ  - 
1.500.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Uốn tóc setting dài và dày với L'oréal
1.100.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Uốn tóc ngắn setting với L'oréal
1.000.000 VND
Chọn
Liên hệ  - 
700.000 VND
Tổng 0

Dịch vụ bạn đã chọn

TẠO MẪU VÀ CHĂM SÓC TÓC

 • Cắt tóc nữ
 • Cắt tóc nam
 • Sấy tóc tạo kiểu, duỗi giả tóc dài
 • Sấy tóc tạo kiểu, duỗi giả tóc ngắn
 • Nhuộm tóc với L'oréal Smart Bond
 • Nhuộm Highlight tóc dài với L'oréal - Erayba
 • Gội đầu đạo dược
 • Hấp dầu phục hồi
 • Hấp dầu kem tươi
 • Gội đầu dưỡng sinh
 • Gội sạch
 • Duỗi chân tóc với L'oréal
 • Tẩy da chết thải độc da đầu
 • Combo 3 in 1 phục hồi
 • Combo 3 in 1
 • Combo tóc
 • Nhuộm tóc dài với L'oréal - Erayba
 • Nhuộm tóc ngắn với L'oréal - Erayba
 • Nhuộm Highlight tóc ngắn với L'oréal - Erayba
 • Duỗi tóc với đặc trị Karatin
 • Duỗi tóc với L'oréal Power Mix
 • Duỗi tóc với L'oréal Smart Bond
 • Duỗi tóc dài và dày với L'oréal
 • Duỗi tóc ngắn với L'oréal
 • Bấm mè làm phồng chân tóc với L'oréal - Erayba
 • Uốn tóc với Smart Bond L'oréal Số 1
 • Uốn tóc với Smart Bond L'oréal
 • Uốn tóc với L'oréal POWER MIX SỐ 1
 • Uốn tóc với L'oréal POWER MIX
 • Uốn tóc dài và dày
 • Uốn tóc ngắn
 • Uốn tóc tém với Karatin
Tổng cộng: 0

Thông tin khách hàng

 
>