Danh sách dịch vụ

Chọn
90 Phút  -  Chăm sóc da Cấp ẩm da khô thiếu nước
670.000 VND
Chọn
60 Phút  -  Chăm sóc da mặt dành cho học sinh - sinh viên
350.000 VND
Chọn
75 Phút  -  Chăm sóc da thiên nhiên (dành cho mọi loại da)
350.000 VND
Tổng 0

Dịch vụ bạn đã chọn

ĐIỀU TRỊ DA CÔNG NGHỆ CAO

  • Chăm sóc da Cấp ẩm da khô thiếu nước
  • Chăm sóc da mặt dành cho học sinh - sinh viên
  • Chăm sóc da thiên nhiên (dành cho mọi loại da)
Tổng cộng: 0

Thông tin khách hàng

 
>