Danh sách dịch vụ

Chọn
75 Phút  -  Chăm sóc da thiên nhiên - 75'
380.000 VND
Chọn
75 Phút  -  Cấp ẩm da khô thiếu nước công nghệ Oxy gene và Hyaluronic Acid - 75'
670.000 VND
Chọn
90 Phút  -  Chăm sóc da Cấp ẩm da khô thiếu nước
670.000 VND
Chọn
60 Phút  -  Chăm sóc da mặt dành cho học sinh - sinh viên
350.000 VND
Tổng 0

Dịch vụ bạn đã chọn

ĐIỀU TRỊ DA CÔNG NGHỆ CAO

  • Chăm sóc da thiên nhiên (75')
  • Cấp ẩm da khô thiếu nước công nghệ Oxy gene và Hyaluronic Acid (75')
  • Chăm sóc da Cấp ẩm da khô thiếu nước
  • Chăm sóc da mặt dành cho học sinh - sinh viên
Tổng cộng: 0

Thông tin khách hàng

 
>