Danh sách dịch vụ

Chọn
Liên hệ  -  Đắp móng bột
200.000 VND
Chọn
60 Phút  -  Cắt da chân
80.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Cắt da tay
60.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Tháo gel
150.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Vẽ móng tay/chân
50.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Sơn gel/bộ
100.000 VND
Tổng 0
Chọn
Liên hệ  -  Tẩy lông vùng nách
50.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Tẩy lông phần nữa chân
200.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Tẩy lông toàn bộ Chân
300.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Tẩy lông toàn bộ tay
250.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Tẩy lông phần nữa tay
180.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Bikini Waxing
250.000 VND
Tổng 0

Dịch vụ bạn đã chọn

DỊCH VỤ NAIL

 • Úp móng & sơn Gel
 • Cắt da chân
 • Cắt da tay
 • Combo tháo Gel & cắt da tay (chân)
 • Vẽ móng tay/chân
 • Sơn gel /bộ tay hoặc chân.

TẨY LÔNG - WAXING

 • Wax vùng nách
 • Wax nửa phần chân
 • Wax nguyên chân
 • Wax nguyên tay
 • Wax nửa phần tay
 • Bikini Waxing
Tổng cộng: 0

Thông tin khách hàng

 
>