Danh sách dịch vụ

Chọn
Liên hệ  -  Sơn móng tay/chân
30.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Sơn gel
150.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Vẽ móng tay/chân
70.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Đắp móng bột
250.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Tháo gel
40.000 VND
Chọn
60 Phút  -  Cắt da chân
70.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Cắt da tay
50.000 VND
Tổng 0
Chọn
Liên hệ  -  Tẩy lông vùng nách
50.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Tẩy lông phần nữa chân
200.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Tẩy lông toàn bộ Chân
300.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Tẩy lông toàn bộ tay
250.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Tẩy lông phần nữa tay
180.000 VND
Chọn
Liên hệ  -  Bikini Waxing
250.000 VND
Tổng 0
Tổng 0

Dịch vụ bạn đã chọn

DỊCH VỤ NAIL

 • Sơn móng tay/chân
 • Sơn gel
 • Vẽ móng tay/chân
 • Đắp móng bột
 • Tháo gel
 • Cắt da chân
 • Cắt da tay

TẨY LÔNG - WAXING

 • Wax vùng nách
 • Wax nửa phần chân
 • Wax nguyên chân
 • Wax nguyên tay
 • Wax nửa phần tay
 • Bikini Waxing

PHẨU THUẬT THẨM MỸ

Tổng cộng: 0

Thông tin khách hàng

 
>